Jednou z věcí, jež našince a nejen našince provázejí už po převelice dlouhou dobu, ba přímo učiněné věky, jsou i všemožné textilie.
Někdy jde o docela tuctové exempláře, jaké se zhotovují jako na běžícím pásu a po svém opotřebení skutečně nemají naději na nic jiného než na věčný odpočinek na smetišti, ve spalovně nebo na nějakém podobně nepřívětivém místě, ovšem jsou tu i kousky daleko zdařilejší, dokonalejší a cennější, jež si zasluhují pomyslnou druhou šanci, naději na nový život.

restaurování gobelín

Ovšem mají-li se této naděje dočkat, musí projít patřičným ‚omlazením‘. Něčím, čemu se říká restaurování gobelínů.
Jedná se o počínání, jímž se těmto textiliím, tedy gobelínům, dostává prodloužení jejich životnosti prostřednictvím jejich konzervace.
Což ale není jenom tak. Protože na to, aby bylo dosaženo ideálního výsledku, je třeba dotyčný kousek svěřit do rukou odborníků, kteří skutečně bravurně ovládají své řemeslo.

A jsou to právě tito, kdo přistupují k dochovanému historickému materiálu se snahou tento plně zachovat pro současnost i budoucnost, pro dnešní majitele takového skvostu stejně jako pro následující pokolení. A činí tak už skutečně dlouho, od šedesátých let minulého století. Opravují drobná poškození i velké škody, jež na tom kterém exempláři zanechal zub času, jsou schopni dotkat chybějící části poškozených ploch tak, že se to nakonec vůbec nepozná. A ta citlivost, s jakou tito mistři svého oboru ke každému kusu přistupují!

flitry

Napřed se zhodnotí poškození té které textilie, pak je navržena adekvátní oprava včetně její ceny, a poté, co je vše odsouhlaseno tím, kdo se onoho cenného kusu nehodlá zříci a chce mu nechat vdechnout nový život, se začíná s restaurací. Tedy s opravami, nikoliv s pobytem v nějaké putyce, to dá rozum.
A výsledek bývá přímo ohromující.
Kolik jenom zrestaurovaných kusů už z těchto šikovných rukou vzešlo a ještě vzejde! Dost možná i nějaký ten gobelín váš, máte-li nějaký a toužíte po jeho kvalitní opravě.

Ohodnoťte příspěvek